Chào mừng bạn đến với Công ty CP thức ăn chăn nuôi Đồng Tâm

tần nhìn và số mệnh

TẦM NHÌN:

  • Xây dựng Đồng Tâm trở thành doanh nghiệp mạnh và chuyên nghiệp trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.

Ø Hướng tới dẫn đầu tại Hai Dương trong ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi trong tương lai

Ø Thuộc top đầu các nhà cung cấp nguyên phụ liệu thức ăn chăn nuôi

Ø Tiên phong trong việc cập nhật và áp dụng công nghệ mới trong quản lý, điều hành, và sản xuất

 

SỨ MỆNH:

  • Đối với khách hàng: Tôn trọng và cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.
  • Đối với đối tác: Xây dựng mối quan hệ tin cậy, uy tín, hợp tác cùng phát triển bền vững.
  • Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo để mọi người có thể phát huy hết khả năng của mình.
  • Đối với xã hội: Luôn ý thức lợi ích của Đồng Tâm gắn liền với lợi ích xã hội và những hoạt động đóng góp cho xã hội là một phần trách nhiệm của Đông đối với cộng đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

  • Xem tinh thần sáng tạo là nền tảng cho sự phát triển
  • Xem con người là tài sản của Công ty, là nhân tố tạo nên sự thành công
  • Xem tinh thần đồng đội, sự trung thực là phương châm hành động
  • Xem sự khác biệt, đột phá là lợi thế cạnh tranh.
0976.964.019